Header

čistenie priamo u zákazníka

zníženie poruchovosti techniky až o 70%

Referencie

Spoluprácu v oblasti profylaktických prác – špeciálneho vnútorného a vonkajšieho čistenia výpočtovej, kancelárskej a telekomunikačnej techniky a inej elektroniky technológiou COMPUCLEAN v období  fungovania našej spoločnosti na slovenskom trhu využili prípadne pravidelne využívajú rôzne väčšie či menšie obchodné spoločnosti, ministerstvá, orgány štátnej správy, bankové inštitúcie, telekomunikační operátori, výrobné aj nevýrobné spoločnosti.

Ako príklad možno uviesť:

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
Štátny fond rozvoja bývania, Bratislava
Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky
Správa finančnej kontroly, Zvolen
Sociálna poisťovňa, Bratislava
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Bratislava
Všeobecná úverová banka, a.s., Bratislava
Československá obchodná banka, a.s., Bratislava
Slovenská sporiteľňa, a. s., Bratislava
Istrobanka a.s., Bratislava
Tatra banka, akciová spoločnosť, Bratislava
Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky, Bratislava
Poštová banka, a. s., Bratislava
VB LEASING SK, spol. s r.o., Bratislava
VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o., Bratislava
SLOVNAFT, a.s., Bratislava
Slovalco, a.s., Žiar nad Hronom
Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
ZSE Energia, a.s., Bratislava
Schüle Slovakia, s.r.o., Poprad
Doprastav, a. s. Bratislava, závody BA, ZA, ZV
ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o., Bratislava
SHP Harmanec, a.s., Harmanec
GTECH Slovakia Corporation, o. z., Bratislava
Europapier Slovensko, s. r. o., Bratislava
FERONA Slovakia, a.s., Žilina
P R O B U G A S a. s., Bratislava
COOP Bratislava, a. s., Bratislava
Linde Technické Plyny spol. s r.o., Bratislava
GTECH Slovakia Corporation, o. z., Bratislava
SOFTEC, spol. s r.o., Bratislava
Orange Slovensko a.s., Bratislava
Slovenské telekomunikácie, a. s., Bratislava
Telefónica Slovakia, s.r.o., Bratislava
Spoločnosť COMPUCLEAN Slovakia, s. r. o. v minulosti úzko spolupracovala a aj v súčasnosti sa snaží aktívne rozvíjať spoluprácu s predajcami výpočtovej a kancelárskej techniky ako aj priamo so zastúpeniami značkového hardware na Slovensku. Od niektorých spoločností vlastníme ich písomné vyjadrenie v tom zmysle, že poznajú našu firmu, poznajú nami používanú technológiu COMPUCLEAN a doporučujú ju na čistenie ich značkovej techniky s tým, že naši odborne vyškolení technici môžu vstupovať do zariadení aj v rámci záruky na nich poskytovanej a záručné práva užívateľov tým nie sú dotknuté.