čistenie priamo u zákazníka

zníženie poruchovosti techniky až o 70%

zvýšenie životnosti pravidelne čistenej techniky

minimalizácia rizika straty dát a informácií

O nás

úvodný obrázok

COMPUCLEAN Slovakia, s. r. o. je čisto slovenskou súkromnou spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Bratislava I., Oddiel Sro, vložka číslo 42260/B. Spoločnosť je etablovaná na slovenskom trhu od roku 1995 a je pomerne úzko špecializovaná na čistiace a upratovacie práce a poskytovanie služieb v oblasti profylaktických činností s dôrazom na preventívne vnútorné a vonkajšie čistenie výpočtovej a kancelárskej techniky a inej elektrotechniky.

Spoločnosť COMPUCLEAN Slovakia, s. r. o. stavia na profesionalite, kvalite, komplexnosti služieb a na vysoko korektnom vzťahu k zákazníkovi. Cieľom spoločnosti je dlhodobá spokojnosť zákazníkov s jej službami a rozširovanie poskytovaných služieb.

COMPUCLEAN Slovakia, s.r.o. bola v roku 2012 ocenená medzinárodným
Certifikátom dôveryhodnosti, ktorý ju zaradil do exkluzívnej skupiny 5,8% slovenských firiem, ktoré môžu tento cerifikát používať ako symbol vysokého ratingového hodnotenia.