Header

čistenie priamo u zákazníka

zníženie poruchovosti techniky až o 70%

Kontakt

Firemné auto - CompucleanSpoločnosť svoje služby poskytuje
na území celej Slovenskej republiky

napíšte nám
COMPUCLEAN Slovakia, s.r.o.
Vranovská 6
851 01  Bratislava
Slovenská republikaSpoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro,
Vložka číslo: 42260/B.
IČO :        31 620 558
DIČ :        2020455877
IČ DPH :  SK2020455877

Telefón: + 421 2 6381 2481
E-mail:  compuclean@compuclean.sk
Web: www.compuclean.sk

Bankové spojenie: TATRA BANKA, a. s.
Účet číslo : 2629480696/1100
IBAN :  SK1511000000002629480696
SWIFT kód:  TATRSKBX

Vedenie spoločnosti :
Ing. Vladimír Vašik, riaditeľ spoločnosti
Mobil : +421 905 510 347
E-mail: vladimir.vasik@compuclean.sk