Header

čistenie priamo u zákazníka

zníženie poruchovosti techniky až o 70%

Predaj čistiacich a technických prostriedkov

Na základe neustálej snahy o poskytovanie čo najkomplexnejších služieb a zvyšovania spokojnosti zákazníkov, ktorí prejavili záujem – v rámci jednotlivých periód nami poskytovaného profesionálneho čistenia techniky o priebežné „interné“, aspoň základné udržiavanie techniky v prijateľnom stave (klávesnica, myš, obrazovka monitora a pod.) vo vlastnej réžii, nadviazala spoločnosť COMPUCLEAN Slovakia, s. r. o. obchodnú spoluprácu s výrobcami a dodávateľmi čistiacich a technických prostriedkov na čistenie výpočtovej a kancelárskej techniky, ktoré spoločnosť distribuuje. Na základe týchto dohôd je spoločnosť COMPUCLEAN Slovakia, s. r. o. distribútorom a predajcom čistiacich prostriedkov značky AF International – Automation Facilities England, značiek D-Clean, Clenium, Cramolin, Katun, Roline a pod. Ide o širokú škálu vysokoúčinných a kvalitných čistiacich prostriedkov na výpočtovú a kancelársku techniku, ktoré spĺňajú prísne kritériá kvalitatívnej normy ISO 9002. Do portfólia ponúkaného vybavenia patria aj technické prostriedky na svojpomocné priebežné vykonávanie profylaktických prác čistenia výpočtovej, kancelárskej a inej elektrotechniky priamo zákazníkom.

Okrem bežných zákazníkov prejavujú neustále sa zvyšujúci záujem o tieto čistiace a technické prostriedky aj menší či väčší predajcovia výpočtovej, kancelárskej a telekomunikačnej techniky ako aj rôzne významné servisné centrá.