Header

čistenie priamo u zákazníka

zníženie poruchovosti techniky až o 70%

Klasické čistiace a upratovacie práce, pravidelné upratovanie

Spoločnosť COMPUCLEAN Slovakia, s. r. o. pre zabezpečenie komplexnosti poskytovania čistiacich služieb zabezpečuje aj klasické čistiace a upratovacie práce a pravidelné upratovanie, vrátane dodávky hygienického materiálu :

Špecifickým prípadom je čistenie a upratovanie priestorov telekomunikačných, výpočtových, dátových a informačných centier, serverovní, miestností IT technológií a podobne, kde je dôležitým faktorom aj čistota osadených zariadení a podporných technológií ako aj čistota a minimálna prašnosť v priestoroch pod zdvojenými podlahami prípadne v priestoroch nad pohľadmi týchto technologických miestností.Preto v rámci poskytovania čistiacich a profylaktických prác u zákazníkov poskytujeme aj službu

Pre priebežné udržiavanie čistoty v týchto technologických priestoroch, spojené s väčším pohybom osôb, dodávame – s ohľadom na špecifikáciu priestorov – aj vyhovujúce návleky na obuv, vrátane automatických nazúvačov týchto návlekov.