Header

čistenie priamo u zákazníka

zníženie poruchovosti techniky až o 70%

Čistenie výpočtovej techniky

ČO ZNAMENÁ COMPUCLEAN ®

COMPUCLEAN ® je špeciálna technológia, ponúkajúca vcelku komplexný a dobre premyslený súbor servisných a profylaktických prác, čo umožňuje vysokú úroveň vykonávaných úkonov pri vnútornom a vonkajšom čistení ošetrovanej techniky, vrátane periodickej údržby a technickej kontroly zariadení. Pri špeciálnom vnútornom čistení sú pritom uplatňované dôležité pravidlá ako napríklad dôsledná ochrana proti elektrostatickému výboju.

PÔVOD A VÝVOJ TECHNOLÓGIE COMPUCLEAN ®

Vývoj technológie COMPUCLEAN ®, vrátane špeciálnych postupov a vývoja všetkých používaných čistiacich prostriedkov začal v roku 1987 a trval približne päť rokov, pričom sa na tomto vývoji okrem iných podieľali také renomované spoločnosti ako IBM a BULL Nederlanden.

COMPUCLEAN Slovakia, s. r. o.  poskytuje svoje služby preventívneho špeciálneho čistenia výpočtovej, kancelárskej a inej elektrotechniky na základe tejto exkluzívnej licenčnej technológie, ktorá bola odkúpená v roku 1992 od holandskej spoločnosti IDG-Electronica Hardwarereiniging, ktorá bola jej vlastníkom. V roku 1993 udelil Lloyd´s Register Quality Assurance tejto technológii certifikát kvality NEN-EN-ISO 9002.

PREDMET ČINNOSTÍ A PRÍNOSY APLIKÁCIE TECHNOLÓGIE COMPUCLEAN ®

Predmetom činností technológie COMPUCLEAN ®, ako uceleného projektu, je poskytovanie profylaktických  služieb v oblasti špeciálneho vnútorného a vonkajšieho čistenia výpočtovej, kancelárskej a telekomunikačnej techniky a inej elektrotechniky a elektoniky, medzi ktoré patria osobné počítače typu PC, počítače typu MAC, laptopy a notebooky, rackové skrine, všetky in-rack zariadenia, monitory, klávesnice, počítačové myši, všetky typy ihličkových, laserových a atramentových tlačiarní, scannery, modemy, záložné zdroje UPS, telefóny a telefónne ústredne, faxy, kopírovacie stroje, riadiace panely, ovládacie pulty, skrine štruktúrovanej kabeláže a pod.

Medzi hlavné prínosy aplikácie technológie COMPUCLEAN ® patrí :

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA REALIZÁCIE ČISTENIA ZARIADENÍ TECHNOLÓGIOU COMPUCLEAN ®

Interval (perióda) čistenia techniky

Interval nutnosti čistenia resp. doporučená perióda čistenia jednotlivých zariadení výpočtovej, kancelárskej a telekomunikačnej techniky a inej elektrotechniky závisí priamo úmerne na podmienkach, v ktorých daná technika pracuje (prostredie, prašnosť), stupňu jej nasadenia a využívania a osobného prístupu obsluhy k nej. S väzbou na vysokokvalitne postavený projekt aplikácie čistenia techniky technológiou COMPUCLEAN® je interval čistenia v bežných kancelárskych podmienkach a v prostredí bežných výpočtových stredísk doporučovaný v rozmedzí 6 až 12 mesiacov, ale minimálne raz za rok.

Kvalita poskytovaných služieb

Kvalita poskytovania profylaktických služieb čistenia techniky technológiou COMPUCLEAN ® je garantovaná