Header

čistenie priamo u zákazníka

zníženie poruchovosti techniky až o 70%

Antivírusová kontrola zariadení a inštalácia antivírusového systému

Spoločnosť COMPUCLEAN Slovakia, s. r. o. v rámci poskytovania služieb špeciálneho preventívneho vnútorného a vonkajšieho čistenie výpočtovej a kancelárskej techniky zabezpečuje – na základe žiadosti zákazníka – aj detekciu t. j. antivírusovú kontrolu zariadení výpočtovej techniky (servery, osobné počítače, notebooky). Táto činnosť je realizovaná za pomoci antivírusového systému ochrany ESET a v prípade, že sú v zariadení zistené napadnuté súbory, tieto sú vyliečené resp. odstránené.

V prípade záujmu zákazníka môže byť navrhnuté vhodné antivirusové bezpečnostné riešenie a – na základe zakúpenia licencie na jeho daný sortiment a počet zariadení – poskytnuté a nainštalované antivírusové systémy od spoločnosti ESET, ktorá má za sebou viac než 25 rokov overeného výskumu a vývoja tejto unikátnej technológie. Jedná sa o licenie na vhodné bezpečnostné programy ESET, ako ESET Smart Security, ESET NOD32 Antivirus, ESET Cyber Security a pod. Týmto spôsobom budete mať zaistenú bezpečnosť Vašej siete, koncových zariadení, osobných počítačov, notebookov…

12